Monument trans-Atlantisch slavernijverleden
18 december 2023

Monument trans-Atlantisch slavernijverleden

Maak kennis met de drie kunstenaars en hun schetsontwerpen voor het monument ter herdenking van het trans-Atlantisch slavernijverleden op het Lange Voorhout.

Monument trans-Atlantisch slavernijverleden

Er komt een monument ter herdenking van het trans-Atlantisch slavernijverleden op het Lange Voorhout. Zo besloot het college van Den Haag in het voorjaar 2023. Eind mei droeg de beeldende kunstinstelling Stroom Den Haag drie kunstenaars voor aan de gemeente om een schetsontwerp voor het monument te maken: Buhlebezwe Siwani; Nelson Carrilho en Tirzo Martha. Inmiddels hebben de drie kunstenaars hun schetsontwerpen klaar en kunt u deze op deze site terugvinden.

Een klankbordgroep met inwoners van ca. 45 personen en nazaten van het slavernijverleden hebben de kunstenaars gesproken en meegegeven wat zij graag wel/niet willen zien in het monument. De kunstenaars hebben ook hun eigen ideeën gedeeld. De gemeente organiseerde op 18 december 2023 in Pulchri op het Lange Voorhout een bijeenkomst om de drie schetsontwerpen van de kunstenaars voor het monument te presenteren en nodigde behalve de klankbordgroep van de nazaten, een aantal bewoners en belanghebbenden van het Lange Voorhout uit. Deze belanghebbenden/betrokkenen mogen mede een advies uitbrengen aan het college over hun voorkeur voor ontwerp van de kunstenaar die het monument mag realiseren en daarvoor het definitieve ontwerp maakt.  We streven ernaar om vanuit elke groep een eenstemmig advies te ontvangen aan de hand van 8 criteria die voortkomen uit de opdracht die de kunstenaars meekregen.

Het college van B&W besluit wie van de kunstenaars het definitief ontwerp mag maken. Een gemeentelijke projectgroep is verantwoordelijk voor het proces. In deze projectgroep zitten twee leden van de Adviescommissie koloniaal en slavernijverleden; een adviseur beeldende kunst van Stroom; een landschapsarchitect van het Ingenieurs bureau Den Haag en een lid van Adviescommissie Openbare Ruimte, en de opgavemanager en beleidsadviseur koloniaal en slavernijverleden van de dienst OCW.
Dashboard mockup

Aan de hand van deze 8 vragen/criteria kunnen belanghebbenden een voorkeur uitspreken voor één van de drie schetsontwerpen:

  1. Welk ontwerp maakt in de vormgeving en symboliek voor u de meeste verbinding met het trans-Atlantisch slavernijverleden en laat de doorwerking in het heden voor de nazaten van deze geschiedenis het best voelen?
  2. Welk ontwerp verbeeldt voor u het best de koloniale overheersing, een geschiedenis waar alle inwoners van de stad zich toe verhouden?
  3. Welk ontwerp past voor u het meest bij de geschiedenis van de locatie op het Lange Voorhout?
  4. Bij welk ontwerp ziet u de mogelijkheid om voor verschillende gemeenschappen hun herdenkingen te houden?
  5. Welk ontwerp beeldt voor u de kracht van verzet en de moed die is geleverd in de strijd om zelfbeschikking uit?
  6. Bij welk ontwerp ziet u behalve bezinning en contemplatie in de vormgeving en haar plaatsing in de openbare ruimte ook de ontmoeting (toegankelijkheid) en het gesprek met anderen (openheid en verbinding) voor zich?
  7. Bij welk ontwerp voelt u zich een onderdeel van de geschiedenis?
  8. Welk ontwerp past qua esthetiek voor u het beste bij deze locatie en draagt bij aan de kwaliteit van de plek?